Enter To Business 2019
Lue hankekuvaus

Pääomasijoittaja tukee kasvuhakuista yritystä – sopii myös omistajanvaihdoksiin

Enter To Business- hankkeen loppuwebinaarissa 16.2.2021 puhuva Juuri Partnersin Laura Pirhonen haluaa lisätä tietoutta pääomasijoittamisesta.

 

Voisiko pääomasijoittaminen olla juuri sinun yrityksellesi keino kehittää toimintaa tai jopa ryhtyä yrittäjäksi omistajanvaihdostilanteessa? Muun muassa tähän kysymykseen on tarjolla vastauksia Enter To Business -loppuseminaarissa puhuvan pääomasijoitusyhtiö Juuri Partnersin Laura Pirhosen puheenvuorossa. Mistä pääomasijoittamisessa sitten on kyse?

– Pääomasijoittaminen tarkoittaa sitä, että ammattimainen sijoittaja tekee rahamääräisen sijoituksen listaamattomaan yritykseen saaden vastikkeeksi sen osakkeita. Malleja on toimijasta riippuen erilaisia, mutta usein sijoittaja tuo yritykseen paljon muutakin kuin rahaa.

Pirhonen pitää tärkeänä tuoda esille ammattimaisten pääomasijoittajien tarjoamia mahdollisuuksia yrityksille. Pääomasijoittamisen tavoite on yrityksen arvon kasvattaminen sovitulla aikajänteellä ja tähän tähdätään yhdessä eri tavoin.

– Sijoittajan pääoma mahdollistaa esimerkiksi nopeat investoinnit. Lisäksi sijoittaja tuo yritykseen asiantuntijuutta ja verkostoja. Yrittäjän on puolestaan oltava valmis ottamaan vastaan sparrausta ja ymmärrettävä, että päätökset tehdään yhdessä sijoittajan kanssa.

Millainen yritys kiinnostaa pääomasijoittajia? Pirhonen sanoo, että tärkein kriteeri pääomasijoittajan kumppanuudelle on yrityksen kasvuhakuisuus. Sijoittajaa hakevan yrityksen on myös ylitettävä tietty kriittinen koko, ja sillä on oltava selkeä kasvustrategia.

– Luonnollisesti yrityksen liiketoiminnasta kertovien tunnuslukujen on oltava tiedossa ja kunnossa. Pienikin yritys voi lähestyä pääomasijoittajaa, jos se pyrkii esimerkiksi yrityskaupalla kasvamaan sijoittajan näkökulmasta riittävään kokoon. Samoin synergiaetuja omaavat pienet yritykset voivat yhdistyä ja etsiä yhdessä pääomasijoittajaa.

Pääomasijoittajaa voivat hakea eri vaiheissa olevat yritykset startupeista kasvuyrityksiin. Toiminta sopii hyvin myös kasvuhakuisiin omistajanvaihdostilanteisiin.

– Hyvä esimerkki on outokumpulainen Finelcomp Oy, jonka toimitusjohtaja halusi yrittäjäksi työnantajayritykseensä. Juuri Partners löysi hänelle sopivan ratkaisun, joka mahdollisti tämän.

Pääomasijoitusyhtiöiden ohella pääomasijoittamista tekevät perheomisteiset sijoitusyhtiöt sekä erilaiset bisnesenkelitoimintaa harjoittavat toimijat. Tietoa on tarjolla kattavasti muun muassa Pääomasijoittajat ry:n sivuilla.

– Kannattaa miettiä, minkä tyyppistä rahoitusta hakee ja mikä malleista olisi paras yrityksen kehitysvaiheeseen ja itselle. Sitten vain puhelin rohkeasti käteen ja keskustelemaan asiasta, Pirhonen kannustaa ja toivottaa tervetulleeksi kuulemaan aiheesta lisää webinaarissa.

 

.Tekstin Enter To Business-hankkeelle tuottanut Erja Eliala.