Enter To Business 2019
Lue hankekuvaus

Liiketoimintakauppa vahvisti yritystoimintaa

Savonlinnan Autosuojaamon ostanut Petri Juuti uskoo yrittämisen

Tämän vuoden alussa Savonlinnan Autosuojaamon liiketoiminnan ostanut Petri Juuti kertoo olevansa tyytyväinen ratkaisuunsa laajentaa liiketoimintakaupalla jo olemassa olevaa kuljetusalan yritystoimintaa. Samalla Savonlinnan Autosuojaamo ja Kuljetus PJJuuti yhdistyivät yhdeksi yritykseksi, jonka kuljetuspuolen työntekijät jakavat Savonlinnan talousalueella pakettiautoilla postia ja lehtiä, ja autosuojaamossa puolestaan tehdään autojen ruostesuojauksia ja maalipintojen käsittelyjä. Kaupat tehtyään Juuti siirsi aiemmin Silvolassa sijainneen kuljetusyrityksen toimipisteen Ainonkadulle.

– Ainonkadulla autoille on hyvät varikkotilat, joissa niitä on helppo huoltaa ja säilyttää. Myös kuljetusyhteydet eri suuntiin paranivat.

Vuodesta 2012 alkaen Savonlinnassa kuljetusalan yrittäjänä toiminut Juuti kertoo harkinneensa Savonlinnan Autosuojaamon ostamista ensimmäisen kerran jo 2000-luvun alussa. Aihe nousi uudelleen esille, kun Juuti oli etsimässä kuljetusyritykselleen tiloja Ainonkadulta.

– Tuokkolanlahden Kiinteistöosakeyhtiön tiloja esitellyt Ari Pihlasvaara mainitsi, että hänen toinen yrityksensä on myynnissä. Päädyin keskustelemaan asiasta Pihlasvaaran kannustamana Itä-Savon Uusyrityskeskukseen. Keskustelujen jälkeen päätös yrityskaupasta syntyi yllättävän nopeasti.

Juuti arvioikin, että ensimmäisellä kerralla kaupanteko kaatui muun muassa siihen, ettei ulkopuolista apua ollut liiemmin tarjolla. Nyt tilanne oli kokonaan toinen.

– Uusyrityskeskuksessa punnittiin tarkkaan realiteetit ja se, kannattaako juuri minun ostaa yritys. Ostopäätöstä helpotti se, että yrityksen palvelukonsepti oli käytännössä todettu toimivaksi. Samoin asiakaskunta oli valmiina, ja toimintaa oli mahdollista jatkaa myös siirtymävaiheessa.

Rinnasteiset toimialat tukevat toisiaan

Vaikka Juutin yrityksen toimialat ovat toisilleen rinnasteisia, poikkeavat ne luonteeltaan paljonkin. Kysynnän suhteen vakaalla kuljetuspuolella työt toistuvat samanlaisina päivästä toiseen. Sen sijaan autosuojaamossa näkyy kausivaihtelu: välillä töitä on kiireeksi saakka ja välillä vähemmän. Yrittäjä toteaa, että kausivaihtelua loiventaa kuitenkin se, että autot huollatetaan nyt omassa hallissa.

– Käytäntö on vaivaton ja työllistää samalla suojaamon työntekijöitä.

Tällä hetkellä yrityksen kuljetuspuolella työskentelee yrittäjän itsensä ohella 13 työntekijää. Suojaamossa on kaksi työntekijää. Myös Juuti itse käy välillä hallin puolella.

– Paperityön määrä on kuitenkin lisääntynyt aikaisempaan verrattuna, joten toimistossa kuluu paljon aikaa.

Työn tekeminen ei Juutia suinkaan pelota, vaan hän kehittää yrityksensä toimintaa määrätietoisesti. Muun muassa suojaamopuolelle lisättiin heti alussa uutena palveluna tuulilasiasennukset. Samoin pintakäsittelyssä tarvittavat aineet ja työvälineet päivitettiin nykypäivää vastaaviksi. Kesällä Juuti investoi automaalauslaitteisiin.

– Hallissa voidaan maalata naarmuuntuneita puskureita ja kylkiosia, joihin ei pelkkä kiillotus auta.

Juuti myöntää, että pienessä kaupungissa palvelualoilla yrittäjänä toimiminen on haastavaa. Hän toivoo, että seudulla riittäisi rohkeita ihmisiä, joilla on riskinkantokykyä ja halua satsata seudun elinvoimaisuuteen.

– Savonlinna on upea paikka elää ja asua, eikä täältä muuteta heppoisin perustein pois.

 

Tekstin ja kuvan Enter to Business -hankkeelle on tuottanut Erja Eliala.