Opas enkelisijoituksen hakemiseen

Enkelit sijoittavat aina omistaan ja ovat vähemmistöomistajia. Bisnesenkelisijoittamisella tarkoitetaan yksityishenkilön tekemää sijoitusta listaamattomaan potentiaaliseen kasvuyritykseen, johon hänellä ei ole perhesiteitä. Tyypillinen bisnesenkeli on 3565-vuotias mies taustaltaan kokenut yrityselämän ammattilainen. Hän on toiminut joko ison yrityksen johtotehtävissä tai yrittäjänä merkittävän osan urastaan. Aikaa enkelitoiminnalle hänellä on vähintään yksi päivä viikossa. Keskeinen tunnuspiirre enkelille on, että hän kokee pystyvänsä vielä antamaan jotakin alkaville yrityksille.

Lue lisää oppaasta.

Lataa tästä