Liity jäseneksi

Tuo yrityksesi tai yhteisösi mukaan vaikuttamaan talousalueemme kehittämiseen ja liity Itä-Savon Uusyrityskeskus ry:n jäseneksi.

Miksi tarvitsemme jäseniä?

Itä-Savon Uusyrityskeskuksen rahoitus pohjautuu osittain Valtion, EU:n ja Kaupungin rahoitukseen sekä suoraan, että hankerahoituksen kautta. Hankerahoituksen saamisen edellytyksenä on, että myös toimintaan tulee myös yksityistä ja kunnallista rahoitusta. Näin ollen Yritysten jäsenmaksutulo on toiminnan kannalta tärkeää ja usein ehtona EU:n / valtion rahoituksen toteutumiselle.

Uusyrityskeskuksen toimintapolitiikka

Uusyrityskeskusten tehtävänä on auttaa yrittäjäksi aikovia henkilöitä tai ryhmittymiä antamalla veloituksetonta ja luottamuksellista neuvontapalvelua kaikissa yrityksen perustamiseen liittyvissä asioissa, kuten idean jalostamisessa liikeideaksi, kannattavuusarvioiden tekemisessä, rahoitusratkaisuissa, toimitila- ja yhtiömuotovalinnoista aina yrityksen perustamisprosessiin saakka, jonka jälkeen yritykset siirtyvät jonkun tilitoimiston, vakuutusyhtiön, pankin asiakkaiksi.

Suomessa on 31 Uusyrityskeskusta ja 80 neuvontapistettä.  Uusyrityskeskusten neuvontaorganisaatio koostuu liike-elämän ammattilaisista. Lisäksi verkoston käytössä on yli tuhat eri toimialojen erikoisosaajaa.

Itä-Savon Uusyrityskeskuksen toiminnan merkitys talousalueelle

Itä-Savon Uusyrityskeskus on toiminut uudella toiminta-ajatuksella vuodesta 2004 alkaen.

Talousalueelle on avustuksellamme perustettu vuosien 2004 – 2023 aikana 1600 uutta yritystä ja luotu perustamisvaiheessa yli 2400 uutta työpaikkaa. Olemme olleet mukana yli 160 yrityksen omistajan-/sukupolvenvaihdoksessa, eli etsinyt uusia yrittäjiä ikääntyvien yrittäjien jatkajiksi. Uudet yritykset, työpaikat sekä omistajanvaihdoksien mukana säilytetyt työpaikat luovat lisäkysyntää ja tuovat alueelle kaivattua elinvoimaa. Uusien yritysten ja työpaikkojen lisääntyminen hyödyttää siten meitä kaikkia.

Osallistumme aktiivisesti myös yrittäjyyskasvatukseen antamalla yrittäjyysluentoja kouluille ja oppilaitoksille sekä muille yrittäjyyttä edistäville tahoille. Koulutuksissamme on käynyt yli 6500 henkilöä toimintavuosien aikana.

Mitä yrityksesi hyötyisi jäsenyydestä?

 • Uusien yritysten kontaktiverkosto yhteistyökumppaniksi esim. alihankintaverkostoon.
 • Suora kontakti kaupungin elinkeinoelämään ja päätöksentekoon.
 • Koko Suomen kattavan Uusyrityskeskusverkoston hyödyntäminen uusien yhteistyökumppaneiden, asiakkaiden tai osaavien työntekijöiden löytämiseksi.
 • Uusyrityskeskuksen neuvontapalvelut omien uusien innovaatioiden eteenpäin viemiseksi.
 • Mahdollisten YT-neuvottelujen tullessa eteen autamme myös henkilöiden uudelleen työllistämisessä yrittäjyyden kautta tai työhön sijoittumisen kautta verkostomme yrityksiin.
 • Olet osana kehittämässä ja säilyttämässä alueemme elinvoimaisuutta.
 • Uusyrityskeskukset ovat olennaisena osana Suomen valtion Yritys-Suomi konseptissa.
 • Jäsenille aina uusin tieto esimerkiksi käytettävissä olevista EU:n rahoitusohjelmista sekä muista ajankohtaisista asioista.
 • Autamme vientiin tähtäävien yritysten yrityskontaktien saamisessa.
 • Jäsenemme voivat osallistua myös veloituksetta koulutustilaisuuksiin.
 • Jäsenmaksut ovat verotuksessa vähennyskelpoisia.

Jäsenmaksut vuonna 2024

Kannatusjäsen 80€
Pienyritys (1-4 hlöä) 100€
Pienyritys (5-25 hlöä) 200€
Yhdistys 250€
Keskisuuri yritys / yhteisö (yli 25 hlöä) 850€
Pankit, rahoitus- ja vakuutusyhtiöt 1 700€
Oppilaitokset 1 700€
Suuryritykset 3 400€

 

Mitä jäsenemme sanovat meistä?

”Olemme löytäneet Uusyrityskeskuksen asiakaskunnan kautta osaavia henkilöitä palvelukseemme ja on tätä kautta helpottanut rekrytointiamme”.

”Olemme löytäneet uusia hyviä yrityskontakteja yhteistyökumppaneiksemme, jotka ovat vieneet toimintaamme kasvuun”. (Paikallinen kasvuyhtiö)

”Uusyrityskeskuksen kautta saimme kovasti kaivattuja alihankkijoita Savonlinnan talousalueelta yrityksellemme”. (Kansallisella markkinoilla toimiva tuotannollinen / kaupallinen yhtiö)

”Saimme apua vaikeassa YT-neuvottelutilanteessa, jossa voitiin perustaa alihankintayritys ja osa työntekijöistämme siirtyi sinne. Tämä helpotti yrityksemme selviytymistä vaikeasta ajasta. Uusi yhtiö lähti hyvin liikkeelle ja nyt tämä yhtiö on yksi suurimmista alihankkijoistamme. (Alueellinen tuotannollinen yhtiö)

Miten liityt jäseneksi?

 • Maksa jäsenmaksu tilille  FI15 5651 1320 0355 29
 • Kirjoita viestiosaan yrityksesi, yhteyshenkilö ja yhteystiedot sekä ”jäsenmaksu 2023”.
 • Lähetä ilmoitus jäseneksi liittymisestäsi sekä mahdolliset lisäkysymykset sähköpostitse: katja.remes@savonlinna.fi