Enter To Business 2019
Lue hankekuvaus

Sparraamalla löytyi se paras vaihtoehto

Omistajanvaihdosvalmennuksen pilottiryhmästä hyviä kokemuksia

Mitä tapahtuu, kun samaan tilaan laitetaan monta yrittäjää? No ainakaan puheesta ei meinaa tulla loppua, sillä yrittäjillä on harvemmin aikaa vaihtaa keskenään kokemuksia. Puhetta riitti myös 19.2. Itä-Savon Uusyrityskeskuksella, johon oli kokoontunut neljä yrittäjää ja yksi yritystoimintaa jatkava keskustelemaan Enter To Business -hankkeen järjestämän omistajanvaihdosvalmennuksen tiimoilta yrittäjyyteen liittyvistä asioista. Valmennuksen vetäjä, Happy Note Oy:n yrittäjä, työyhteisö- ja businessvalmentaja Raija Kallioinen totesi, että vaikka valmennuksilla on tietty etukäteissuunnitelma, muokataan käsiteltävät asiat juuri sillä kerralla osallistujille sopiviksi ja juuri heidän tilanteeseensa paneutuen. Kallioinen kertoi, että Savonlinnan valmennuksen erityispiirre oli se, että toinen coachausryhmä oli avoin myös yrittäjyyttä miettiville tai aloitteleville.

–”Omistajanvaihdosryhmät” olivat avoimia kaikille jostain näkökulmasta vaihdosta miettiville eli sekä mahdollisille siirtäjille, luopujille, myyjille että jatkajille tai ostajille. Kaikilla osallistujilla oli mielessä jonkunlaista yritystoiminnan muutosta joko nyt tai tulevaisuudessa.

Yksilöllistä sparrausta

Savonlinnan valmennus sisälsi kolme tapaamista helmikuussa. Kuuden osallistujan porukka oli jaettu kahteen ryhmään: jo yrittäjänä toimiviin, jotka hakivat toimintaansa jotain muutosta sekä yrittäjäksi ryhtymässä oleviin. Kaksi ensimmäistä kertaa osallistujat kokoontuivat omissa pienryhmissään ja kolmannella tapaamisella ryhmät pohtivat asioita yhdessä.

– Ryhmien on tarkoituskin olla pieniä, jotta jokaisen osallistujan tilanteen käsittelyyn jää tarpeeksi aikaa jokaisella tapaamisella ja jotta ilmapiiristä on mahdollista rakentaa luottamuksellinen.

Kallioinen kertoi, että yrittäjäksi ryhtymässä olevien ryhmässä päästiin pienen osallistujamäärän vuoksi pureutumaan asioihin hyvinkin yksilöllisesti aina liiketoimintasuunnitelmia myöten.

– Lisäksi kävimme hedelmällistä keskustelua muun muassa siitä, mitä yrittäjäksi ryhtyminen tarkoittaa ja mitä se vaatii.

Pitkän linjan yrittäjistä koostuneessa toisessa ryhmässä pohdittiin yrityksen omistajanvaihdokseen liittyviä asioita, mutta ajatuksena oli löytää myös uusia näkökulmia omaan yrittäjyyteen. Kallioisen mukaan usein kuvaavampi sana valmennusryhmille onkin muutos, joka kattaa paremmin ne kaikki muutkin vaihtoehdot, joihin ryhmissä päädytään.

– Nytkin osa osallistujista päätyi toiseen ratkaisuun, mitä alun perin oli ajatellut.

Vertaistuki on tärkeää

Kerimäellä sijaitsevan Kahvila-ravintola Kaivopirtin yrittäjänä 21 vuotta toiminut Maarit Loponen on jo jonkin aikaa ollut valmis siirtämään yrityksensä vetovastuun tyttärelleen Marianna Kapaselle. Heille omistajanvaihdosvalmennus sattuikin sopivaan saumaan, sillä sukupolvenvaihdokseen liittyvät asiat ovat pitkällä. Molemmat pitivät valmennusta hyvänä, vaikka osallistuminen vaatikin käytännön järjestelyjen tekemistä.

– Harvoin on yrittäjällä aikaa tällaisiin tapaamisiin. Saimme täältä paljon vinkkejä muilta yrittäjiltä, joilla alasta riippumatta on aika samoja haasteita.

Uusien näkökulmien saamista kiittelivät myös Veikkoset Oy:n omistava rantasalmelainen Veikko Malkki sekä Kuulo-Apu Oy:n yrittäjä Matti Tiilikainen.

– Valmennukseen voisi liittää seurantatapaamisia, joissa voitaisiin katsoa, mitä kukin on saanut aikaan, Tiilikainen ehdotti.

Näkökulmat muuttuivat

Pitkän uran kuuloapulaitteiden parissa tehnyt Tiilikainen totesi, että valmennus antoi uutta varmuutta siitä, miten hän etenee yrityksensä suhteen. Hän etsii hyvin työllistävälle alalle yhteistyökumppania.

– Ensisijaisesti haen valmista ammattilaista, mutta jos sopiva tyyppi löytyy, olen valmis kouluttamaan hänet tehtäviin oppisopimuksella. Tärkeintä on, että henkilöllä on kädentaidot hallussa ja hän on luonteeltaan pitkäjänteinen ja sosiaalinen.

Myös Veikkoset-sivukölisarjan 1980-luvun lopulla kehittäneelle Veikko Malkille vertaissparraus oli voimaannuttavaa. Hän sanoi uskovansa, että ympäristöystävällisellä soutuveneen purjeveneeksi muuntavalla laitteella on isot markkinat käyttämättä.

– Nyt olisi löydettävä ympäristötietoinen yhteistyötaho, joka veisi asiaa kanssani eteenpäin.

Loposelle ja Kapaselle valmennus lähinnä vahvisti jo tehtyä päätöstä. Loponen totesi, että tyttärellä on edessä toisenlaisia haasteita kuin hänellä aikanaan aloittaessaan yritystoimintaa.

– Asiakasmäärät kirkonkylällä ovat yleisesti ottaen vähentyneet. Haasteensa tuo myös ammattitaitoisen henkilökunnan tarpeellinen saanti, koska Kaivopirtillä työskentelee kesäisin noin kymmenen työntekijää.

Kapanen ja Loponen vinkkaavatkin, että tulevalle kesälle olisi tarvetta vielä yhdelle asiakaspalveluhenkiselle myyjälle ja kokille.

– Kokiksi etsimme sitoutunutta henkilöä, jolla olisi uusia raikkaita ideoita ruokailutarjontaan ja halu kehittää kanssamme ravintolatoimintaa. Meillä on hyvä yhteishenki ja porukkaan on helppo tulla!

Tekstin ja kuvan Enter to Business -hankkeelle on tuottanut Erja Eliala.

Millainen on sinun tarinasi?
Varaa aika & jutellaan!

Uusyrityskeskuksesta saat maksutonta sparrausta ja neuvontaa yrittäjyyteen, yrityksen suunnitteluun ja perustamiseen sekä kevytyrittäjyyteen. Puolueeton asiantuntija-apu kannattaa hyödyntää heti, kun idea yrittäjyydestä syttyy, kaipaat ohjausta yrittäjäpolun alkuvaiheessa tai yrittäjyydestä luopumista harkitessa.