Aloittavien, käynnistysvaiheessa olevien ja omistajanvaihdosta suunnittelevien yritysten neuvonta jatkuu Itä-Savon Uusyrityskeskuksessa

Itä-Savon Uusyrityskeskus (ISUYK) on tarjonnut maksutonta ja luottamuksellista neuvontaa yrittäjyyttä pohtiville henkilöille, yritystoiminnan käynnistysvaiheessa oleville ja omistajanvaihdosta suunnitteleville yrityksille Savonlinnassa jo vuodesta 1997 alkaen. ISUYK kuuluu valtakunnalliseen Uusyrityskeskus verkostoon ja toiminta on laatusertifioitua. Ns. matalankynnyksen neuvontapalveluilla on tärkeä rooli yrittäjyyden ja omistajanvaihdosten edistäjänä.

Toiminnan jatkuvuus yhdistyspohjalla oli kuitenkin vaakalaudalla, kun kaupunki suunnitteli toimintojen siirtämistä osaksi yrityspalveluja. Asiaa käsiteltiin useampaan otteeseen Savonlinnan kaupungin elinkeinojaostossa kevään/kesän 2024 mittaan ja tänä aikana jaoston luottamushenkilöt perehtyivät tarkasti ISUYK:n toimintamalliin ja sen kautta saatuihin tuloksiin sekä toiminnan taloudellisiin näkökulmiin.

26.6.24 pitämässään kokouksessa elinkeinojaosto päätti em. yritysneuvontapalvelujen hankkimisen jatkosta Itä-Savon Uusyrityskeskukselta. ISUYK:n hallitus ja henkilöstö ottivat tämän päätöksen tyytyväisin mielin vastaan ja kiittävät jaostoa luottamuksesta yhdistyksen tekemää työtä kohtaan. Koemme, että nykyisellä toimintamallilla pystymme tarjoamaan asiakkaillemme parhaan mahdollisen saavutettavuuden ja asiantuntemuksen, toteaa yhdistyksen toimitusjohtaja Katja Remes. Uusyrityskeskuksen verkosto on kattava ja yhdistyksen hallituksen panos sekä yhdistyksen oman toiminnan kehittämiseen, että alueen yritysten hyväksi on merkittävä.

Toiminta yrittäjyyden edistämisen ja sitä kautta alueen elinvoimaisuuden eteen saa jatkoa. ISUYK ja kaupungin yrityspalvelut jatkavat joustavaa yhteistyötä. Syksyksi on valmisteltu useita yrittäjyyskoulutuksia/-tilaisuuksia eri yhteistyökumppaneiden kanssa ja neuvontatyö asiakkaiden kanssa toimii keskeytyksettä myös kesäajan.

 

Itä-Savon Uusyrityskeskus ry on voittoa tavoittelematon yleishyödyllinen yhdistys, perustettu v. 1997. Työllistää kolme henkilöä. Toiminta-alue Savonlinna, Sulkava ja Enonkoski.

Yhdistyksen rahoitus muodostuu toiminta-alueensa kuntien avustuksista, muiden organisaatioiden jäsenmaksuista sekä EAKR -rahoituksesta.

Toiminnan tuloksia v. 2023:

 • Vuonna 2023 aloittavien yrittäjien ja käynnistämisvaiheessa olevien yritysten valmennusta sai 214 asiakasta. Määrä on lähes kaksinkertainen edelliseen vuoteen verrattuna.
 • Henkilö- ja yrityskohtaisia neuvontatapahtumia oli 733 ja lisäksi käynnistämisvaiheessa olevien (0-2 v.) yritysten kontaktoinnit.
 • Toiminta-alueellamme (Savonlinna, Sulkava, Enonkoski) rekisteröitiin v. 2023 kaupparekisteriin 163 uutta yritystä (pl. alkutuotanto, yhtiömuodon vaihdokset, kiinteistöosakeyhtiöt). Määrä on liki 11 % enemmän kuin vuonna 2022.
 • Uusiin yrityksiin arvioidaan syntyneen yhteensä reilut 200 uutta työpaikka (yrittäjä/yrittäjät mukaan lukien), mistä noin puolet ISUYK:n asiakkaiden perustamiin yrityksiin.
 • Kaupparekisteriin rekisteröityjen yritysten lisäksi useat henkilöt toimivat ns. kevytyrittäjinä.
 • Yrittäjyyden uudet muodot ovat suosittuja ja sivutoiminen yrittäjyys on kasvanut kaikissa ikäryhmissä ja erilaisissa elämäntilanteissa.
 • Vuosittain olemme mukana 20–30 yrityksen omistajanvaihdoksessa. Eri yrityksiä omistajanvaihdosneuvonnan asiakkaina on vuosittain noin sata.
 • Omistajanvaihdosten toteutuminen on alueellemme jatkossakin merkittävä tekijä mm. verokertymän, investointien, työllisyyden kun palvelutarjonnan säilymisen näkökulmista.
 • Asiakkaidemme investointien yhteenlaskettu arvo on n. 3,9 milj. euroa. Savonlinnan kaupungin toiminta-avustus oli viime vuonna 150 000 euroa. Aikaisempaa laskenta- ja tilastointitapaa käyttäen ISUYK:n toiminnan kustannus Savonlinnan kaupungille oli 3,85 % alueen investointeihin verrattuna. Luvussa ei ole huomioitu yhteisö- eikä palkkaverotuloja, jotka syntyvät uusien ja säilytettyjen yritysten ja työpaikkojen myötä.
 • Uusyrityskeskuksen perustamis- ja erityisesti omistajanvaihdosneuvontapalveluita tuotiin esille useissa eri yhteistyötahojen tilaisuuksissa (yhteensä 42 tilaisuutta ja joissa n. 1 400 osallistujaa).
 • Asiakkailtamme saatu palaute on ollut pääasiassa positiivista; arvosana 4,84 (asteikolla 1–5) sekä suositteluindeksi NPS 94,7.
 • Aktiivinen viestintä kuuluu merkittävänä osana toimintaamme ja seuraavista viestintäkanavistamme löydät lisätietoja meistä ja palveluistamme:

 

Kotisivut: https://isuyk.fi/
Instagram: https://www.instagram.com/itasavonuusyrityskeskus/
Facebook: https://www.facebook.com/isuyk
Linkedin: Itä-Savon Uusyrityskeskus ry: Company Page Admin | LinkedIn
Youtube: Itä-Savon Uusyrityskeskus – YouTube

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Katja Remes, puh. 044 417 4960, katja.remes@savonlinna.fi