Apua yrittäjän työtulon määrittelyyn

Työtulon käsite on aina mietityttänyt yrittäjiä YEL- vakuutuksesta keskustellessa. Monet muut YEL- vakuuttamisen reunaehdot, kuten yrittäjän ikä, työskentely, yritystoiminnan kesto ja esimerkiksi omistusosuus osakeyhtiössä, ovat täsmällisiä. YEL työtulon määrittely ei ole ollut helppoa, koska sille ei ole mitään yksiselitteistä laskukaavaa ja jokaiseen tilanteeseen sopivaa tarkkaa määritelmää.

Miksi työtulon määrittely koetaan hankalaksi?

Työtuloa arvioidessa ennustetaan tulevaisuutta. Erityisesti aloittaville yrittäjille oman työn rahallisen arvon arviointi voi olla hankalaa. Pelästyä ei kuitenkaan kannata, jos pystyy arvioimaan työtuntiensa määrää, realistisesti odotettavissa olevaa liikevaihtoa sekä oman työn osuutta liikevaihdosta, on jo varsin pitkällä.

Huolellinen liiketoimintasuunnitelma ja realistinen talouslaskelma antavat usein hyvän pohjan myös työtulon määrittelylle. Talouslaskelmassa on hyvä huomioida alusta saakka, mitä oikein mitoitettu YEL-vakuutus maksaa. Minimityötulon syöttäminen laskelmalle vääristää lopputulosta. Monessakaan tapauksessa 8 575,45 euroa vuodessa, eli noin 715 euroa kuukaudessa, ei ole realistinen arvio.

Vuoden alussa voimaantullut lakiuudistus on tuonut hieman lisää työkaluja realistisemman työtulon määrittelyyn. Koko työeläkealalla käytössä on työtulolaskuri, joka antaa työtulosuosituksen ja huomioi sekä arvioidun liikevaihdon että toimialan mediaanipalkan.

Laskuri sopii hyvin arvioimaan, millaisessa haarukassa työtulo voisi olla, ja tämän jälkeen yrittäjä voi tarvittaessa arvioida yhdessä asiantuntijan kanssa suosituksen realistisuutta suhteessa yritystoiminnan laajuuteen, yrittäjän ammattitaitoon ja työtuntien määrään. Vaikka lopullinen työtulo vahvistetaan aina yrittäjän yksilöllisen tilanteen mukaan, on laskuri oiva työkalu suuntaviivojen hahmottamiseen. Pääset kokeilemaan laskuria tästä.

Miten työtulolaskuri toimii?

Moni yrittäjä on ihmetellyt, mitä tekemistä yrityksen liikevaihdolla on YEL-työtulon määrittelyssä. Eihän liikevaihto ole sama asia, kuin yrittäjän saama voitto tai ansio.

Työtulolaskuri ottaa työtulosuosituksissaan huomioon mediaanipalkkojen lisäksi myös toimialan YEL-vakuutettujen mediaaniliikevaihdon. Jos toimialalla myytävien tuotteiden arvo muodostaa suuren osan liikevaihdosta, on YEL-työtulo suhteessa liikevaihtoon huomattavasti alhaisempi kuin toimialalla, jolla liikevaihto koostuu pääosin yrittäjän oman työpanoksen myymisestä.

Esimerkiksi lahjatavaroiden ja askartelutarvikkeiden vähittäiskaupan alalla 100 000 euron liikevaihdolla työtulosuositus on 24 447–45 401 euroa vuodessa, kun taas ohjelmistoja suunnittelevan yrittäjän työtulosuositus vastaavalla liikevaihdolla on 40 685–75 557 euroa vuodessa.

Yrityksen toiminnan alussa liikevaihto voi jäädä esimerkiksi vielä rakentuvan asiakaskunnan takia alhaiseksi. Ohjelmistosuunnittelijan yksityisen alan mediaanipalkka Suomessa on noin 57 000 euroa. Jos oletetaan, että alan yrittäjän odotettavissa oleva liikevaihto on aluksi 50 000 euroa vuodessa, on työtulosuositus 28 566–53 050 euroa vuodessa.

Miksi työtulon ajantasaisuus on tärkeää?

Vaikka eläkepäivät olisivat vasta kaukana tulevaisuudessa, yrittäjän kannattaa tiedostaa, että hyvä perusta eläkkeelle rakennetaan aktiivisten työvuosien aikana. Lyhyessä ajassa, eläkeiän jo kenties häämöttäessä, on melkein mahdotonta aikaansaada suurta vaikutusta omaan eläkkeeseensä, vaan eläke kerrytetään koko työuran ajalta.

YEL on myös samalla kattava vakuutustuote. Sen vaikutus toimeentuloon on suuri, jos työelämän varrella sairastuu, haluaa pitää perhevapaata tai jos nykyisen ammatin jatkaminen vaikeutuu terveydellisten haasteiden vuoksi.

Harmittavan monessa tapauksessa työtulo on jäänyt vahingossa liiketoiminnan kehityksestä jälkeen, eikä ikäviltä tilanteilta voi silloin välttyä. Työtuloon ei voi vaikuttaa takautuvasti. Edelleenkin kaikkein parasta on, että yrittäjä pitää oman työtulonsa liiketoiminnan kehittymisen tasolla. Se on paras tapa varmistaa ajantasainen turva esimerkiksi sairastuessa.

Mitä työtulotarkistuksissa tapahtuu?

Lakimuutos toi työeläkeyhtiöille velvoitteen tarkistaa yrittäjien työtuloja kolmen vuoden välein. Jos työtulo on jo valmiiksi ehdotusta vastaavalla tasolla – liiketoiminta ei esimerkiksi ole laajentunut tai yrittäjä on jo oma-aloitteisesti tehnyt muutoksen työtuloonsa – eläkeyhtiö ei tee tarkistusehdotusta lainkaan. Vuonna 2023 tarkistuksen piiriin tulee edelliset ehdot täyttävät yrittäjät, joiden työtulo on alle 15 000 euroa vuodessa.

YEL tuo kattavan turvan yrittäjälle yhdellä, täysin verovähennettävällä maksulla. Elosta eläköityy tänäkin päivänä monta yrittäjää, jotka ovat huolehtineet oman työtulonsa tasosta ja saavat itsellensä kunnon eläkettä. Eivät he yrittäjät kadu sitä, että ovat aikanaan huolehtineet myös omasta turvastaan. Jos olet perustamassa yritystä ja YEL-asiat mietityttävät, varaa soittoaika asiantuntijaltamme. Olemme apunasi!

Kirjoittanut: Myyntipäällikkö Maria Ihalainen, Työeläkeyhtiö Elosta.

Alkuperäisen tekstin löydät: Uusyrityskeskus / apua yrittäjän työtulon määrittelyyn