Arvonlisäveron alarajahuojennus

Arvonlisäveron alarajahuojennus on verohelpotus niille yrittäjille ja yrityksille, jotka kuuluvat alv-rekisteriin ja joiden tilikauden (12 kk) liikevaihto on alle 30 000 euroa.

Jos yrityksen liikevaihto on

  • enintään 15 000 euroa (10 000 euroa vuonna 2020), yritys saa huojennukseen oikeuttavan arvonlisäveron kokonaan takaisin.
  • yli 15 000 euroa (10 000 euroa vuonna 2020) mutta alle 30 000 euroa, yritys saa huojennuksena osan arvonlisäverosta.

Mitä tietoja huojennuksen hakemiseen tarvitaan?

Kun haet huojennusta, sinun pitää ilmoittaa arvonlisäveroilmoituksessa

  • huojennukseen oikeuttava liikevaihto
  • huojennukseen oikeuttavan veron määrä.

Huojennukseen oikeuttava liikevaihto ja veron määrä ei ole automaattisesti sama asia kuin liikevaihto ja veron määrä, koska kaikkia myyntejä ja veroja ei huomioida huojennuksessa.

Laske tarvittavat tiedot alarajahuojennuslaskurilla. Laskuri ottaa huomioon sen, että kaikki myynnit ja verot eivät oikeuta huojennukseen. Laskurin lopputuloksesta saat tarvittavat tiedot huojennuksen hakemiseen.

Milloin ja miten huojennusta pitää hakea?

Ilmoita alarajahuojennuksen tiedot arvonlisäveroilmoituksella. Arvonlisäveron verokausi ratkaisee, ilmoitetaanko tiedot kalenterivuoden vai tilikauden viimeisen verokauden arvonlisäveroilmoituksella.

Milloin huojennusta pitää hakea?
Verokausi Milloin pitää hakea
kuukausi tilikauden viimeisen kuukauden arvonlisäveroilmoituksella
neljännesvuosi kalenterivuoden viimeisen neljänneksen (loka-joulukuun) arvonlisäveroilmoituksella
vuosi kalenterivuodelta annettavassa arvonlisäveroilmoituksessa

Miten huojennus huomioidaan veron määrässä?

Kun ilmoitat OmaVerossa arvonlisäveron ja huojennuksen tiedot, palvelu vähentää automaattisesti huojennuksen maksettavan veron määrästä.

Jos huojennus on suurempi kuin verokaudelta maksettava vero, saat erotuksen palautuksena. Jos verokaudelta ei tule maksettavaksi veroa, saat palautuksena koko huojennuksen määrän.

Muista ilmoittaa huojennus tuloksi veroilmoituksessa

Arvonlisäveron alarajahuojennus on tuloverotuksessa veronalaista tuloa. Huojennus on sen tilikauden tuloa, jonka aikana oikeus huojennukseen on syntynyt.

Poikkeuksena ovat maksuperusteista kirjanpitoa noudattavat. Heille huojennus on veronalaista tuloa sinä vuonna, kun Verohallinto palauttaa huojennuksen. Jos maksuperusteista kirjanpitoa pitävä vähentää huojennuksen määrän verokaudelta maksettavaksi tulevasta verosta, huojennus on sen verovuoden tuloa, jonka aikana kyseisellä arvonlisäveroilmoituksella ilmoitettu vero olisi erääntynyt maksettavaksi.

Huojennus ilmoitetaan veroilmoituksen kohdassa ”Saadut tuet ja avustukset”.

Alarajahuojennus on sen tulolähteen tuloa, josta huojennus on saatu. Yritystoiminnan alarajahuojennus on siis elinkeinotoiminnan tulolähteen tuloa ja maataloustoiminnasta saatu alarajahuojennus taas maatalouden tulolähteen tuloa.

Lisätiedot ja alkuperäinen teksti: vero.fi/alarajahuojennus