Brändi on yrityksesi sydän – tunne sen syke

Rakennetaan yhdessä kestävä brändi. Katsotaan pintaa syvemmälle, tunnistetaan yrityksesi vahvuudet ja luodaan brändi niiden ympärille. Pitää olla uskallusta erottua ja tuoda yrityksen persoonallisuus esiin kaikessa toiminnassa. Vahva brändi tekee elämästä parempaa.

Yritystä perustaessa ei ehkä tule ajatelleeksi brändiä. Tai ehkä brändin ajatellaan olevan vain yrityksen ilme logoineen päivineen. Brändi on kuitenkin paljon enemmän. Brändi heijastaa yrityksesi sisintä identiteettiä – se on yrityksesi sydän. Brändi on se mielikuva, joka ihmiselle syntyy yrityksen toiminnan pohjalta.

– Jotta voisit jäädä potentiaalisen asiakkaan mieleen, on toiminnastasi välittyvän mielikuvan oltava vahva. Ja mielikuva tai fiilis, josta haluat tulla muistetuksi, pitää olla oikeanlainen – positiivinen. Brändityö on syytä aloittaa heti yrityksen alkutaipaleella, kun liiketoimintasuunnitelma ja strategia alkavat asettua uomiinsa. Silloin on hyvä katsoa pidemmälle ja ottaa asiantuntija avuksi haastamaan sekä auttamaan, toteaa viestintätoimisto Kumppanian markkinointi- ja myyntijohtaja Pia Hirvonen.

Tavoitteet kirkkaiksi

Onnistuakseen brändin rakentamisen on oltava ennen kaikkea suunnitelmallista ja johdonmukaista. Jaossa ei ole pikavoittoja, vaan työtä tehdään jatkuvasti ja pitkäjänteisesti. Tuo työ on yrityksen ytimen hiomista, oman suunnan löytämistä, tavoiteltavien mielikuvien luomista ja vahvistamista sekä lupausten lunastamista arjessa.

Kun on selvää, mitä tavoittelet, voidaan määritellä myös ratkaisevat toimenpiteet näiden tavoitteiden saavuttamiseksi.

– Pohdi yrityksesi sisintä: Millainen yrityksesi on? Mihin arvoihin toiminta nojaa, joista syntyy asiakkaan arvostusta? Mihin yrityksesi pyrkii? Mitkä ovat ne tekijät, joilla erottaudut kilpailijoista? Millaisen mielikuvan haluat yrityksestäsi välittää? Jos yrityksesi olisi ihminen, millainen hän olisi? Pohdinnoissa kaikenlaiset visuaaliset elementit ja kuvat ovat avuksi. Erilaiset fasilitoidut työpajat tai sparraustuokiot ammattilaisen kanssa ovat omiaan saamaan luovan prosessin liikkeelle, Pia kannustaa.

Mielikuvien rakentamista

Ihmiset muodostavat mielikuvia niin tiedostaen kuin tiedostamattaankin, mutta kun tavoitteesi ovat päivänselvät, voit toiminnallasi vaikuttaa siihen, millaisia mielikuvia yrityksestäsi syntyy. Positiiviset mielikuvat kumpuavat hyvästä tai jopa odotukset ylittävästä asiakaskokemuksesta, houkuttelevasta palveluympäristöstä, osuvasta markkinointiviestinnästä, hyvin palvelevista verkkosivuista, tunteita herättävästä tarinasta ja yhtenäisestä visuaalisesta ilmeestä.

– Yrityksen brändiä luo koko yritys, kaikki sen henkilökunnan jäsenet kaikella tekemisellään ja olemuksellaan. Kun kaikki puhaltavat yhteen hiileen, saadaan aikaiseksi kunnon roihu – brändi, joka näkyy kauas ja jonka halutut kohderyhmät tunnistavat ja tietävät. Ei mitään sen vähempää. Meidän tavoitteemme on auttaa asiakkaitamme saavuttamaan tavoitteitaan – saada aikaan tuloksia.

Yrityksen on elettävä brändiä todeksi, jottei se olisi vain päälle liimattua kiiltokuvaa.

– Jos brändiviestintä ei heijastele totuutta, se paljastuu yleisölle ennemmin tai myöhemmin. Vain aito ja totuudenmukainen, yrityksen arvoihin ja merkityksellisyyteen perustuva brändi voi kestää rapistumatta.

Lisäarvoa asiakkaalle

Brändi on myös yrityksen lupaus asiakkaalle. Brändin rakentamisen keskiössä on nimenomaan asiakas, sillä viime kädessä brändillä tuotetaan asiakkaalle lisäarvoa, josta hän on valmis maksamaan. Brändin todellinen arvo näkyy siinä, mitä asiakkaasi kokevat brändistä saavansa – olkoon se sitten arjen helpotusta, rahan säästöä tai hyvä mieli.– Kun brändi koetaan omaksi, sitä arvostetaan ja siitä halutaan pitää huolta. Joku kantaa ylpeydellä tunnetun suunnittelijan designlaukkua, toinen ajaa arvostamansa brändin sähköautoa ja kolmas siemailee aamukahvinsa mielihyvin kotimaisen tuotemerkin vastuullisesti tuotetusta mukista. Parhaassa tapauksessa asiakkaasi toimivat brändisi sanansaattajina. Älä siis yritä olla kaikille kaikkea, vaan tunnista yrityksesi vahvuudet ja luo brändi niiden ympärille.

Kehittämistä ja ylläpitoa

Yrityksen kasvaessa ja kehittyessä brändiä kehitetään sen mukana. Brändiä voi freesata tai uudistaa tarpeen tullen, mutta on muistettava, että brändin vaikuttavuuden teho perustuu pysyvyyteen ja luotettavuuteen.

Viestintä on avain brändin ja yrityksen maineen rakentamiseen ja ylläpitoon. Kun brändin ydin on löydetty ja tavoitemielikuva saavutettu, on siitä pidettävä huolta, jotta se pysyisi houkuttelevana myös jatkossa.

–  Aktiivisesti viestimällä pääset vaikuttamaan brändiisi jo yrityksen ensiaskeleilla. Panosta brändityöhön täydellä sydämellä ja vakuuta asiakkaasi siitä, että hän tietää tehneensä oikean valinnan valitessaan yrityksesi. Myös viestinnän ja markkinoinnin osalta on hyvä ottaa asiantuntija kumppaniksi, jos se ei ole omaa ydinosaamista. Viestintä tekee elämästä parempaa – yhdessä saadaan aikaan vaikutuksia, kannustaa Pia Hirvonen.

Kirjoittanut: Kristiina Kortelainen, projektipäällikkö Kumppania Oy:stä.
Alkuperäisen tekstin löydät: https://uusyrityskeskus.fi/blogi/brandi-on-yrityksesi-sydan-tunne-sen-syke/