Konkarin hyppy täysin uudelle alalle

Yrittäjäksi ryhdytään usein iässä, jossa eläkeikään on vielä reilusti aikaa. Tässä yhtälössä raikkaan poikkeuksen tekee Jukka Suomalainen, joka osti yrityksen, vaikka virallisia työvuosia on jäljellä enää reilu puolenkymmentä. Kaiken lisäksi yrityksen toimiala on Jukalle uusi tuttavuus. Noin 40 vuotta Savonlinnassa toiminut Linna-Lasi siirtyi hänen omistukseensa viime vuoden toukokuussa. Mies sanoo, että hänellä oli vielä mielenkiintoa tehdä muutakin kuin odotella eläkeikää.
− Toisaalta halusin omalta osaltani tehdä jotain seudun eteen. Ostamalla Linna-Lasin varmistin sen, että lasialan erikoisosaaminen ja työpaikat säilyvät Savonlinnassa.
Jukka korostaa kuitenkin, ettei kyse ollut hetken mielijohteessa tehdystä päätöksestä, sillä hän oli jo muutaman vuoden ajan tarkkaillut myyntiin tulevia yrityksiä ”ostosilmällä”. Myös yrittäjyyden realiteetit olivat hänelle entuudestaan tuttuja, sillä hän on elättänyt itsensä yrittäjänä vuodesta 2002 lähtien notariaattipalveluja tarjoavan Jukka Suomalainen Oy: n kautta. Ihan kokonaan uutta yritystä Jukka ei sanojensa mukaan olisi enää ollutkaan valmis perustamaan. Hän sanoo, että omistajanvaihdos on turvallinen tapa aloittaa yrittäjänä. Hän muistuttaa, että myös omistajanvaihdos edellyttää harkintaa ja rakentavassa hengessä tapahtuvia keskusteluja yritystä myyvän henkilön kanssa.
− Kävin keskustelua entisen yrittäjä Martti Niirasen kanssa nelisen kuukautta. Uusyrityskeskuksen Juhani Rouvinen toimi välissä neutraalina neuvonantajana, ja keskustelujen jälkeen päädyttiin yhteistuumin kauppahintaan, joka palveli molempia osapuolia.
Jukka sanookin, että onnistunut omistajanvaihdos takaa myyjälle riittävän korvauksen, mutta myös uudelle yrittäjälle realistiset mahdollisuudet pärjätä ja saada asiallinen toimeentulo jatkossa.
− Yrittämisen edellytykset eivät saisi kaatua jo alkuvaiheessa kauppahintaan. On tärkeää, että yhdessä käydään läpi kaikki yrityksen toimintaedellytyksiin liittyvät asiat puolueettomasti ja rehellisesti. Siinä tarvitaan mielestäni ulkopuolista arvioijaa.
Jukka lisää, että ostopäätökseen vaikutti olennaisesti tieto siitä, että entinen yrittäjä lupautui olemaan sisäänajovaiheessa tukena ja mentorina. Lasialaa tuntemattomalle Jukalle ehtona oli lisäksi se, että vanhat ja kokeneet työntekijät sitoutuivat jatkamaan uuden yrittäjän palveluksessa.
− On ensiarvoisen tärkeää, että mahdollisesta omistajanvaihdoksesta keskustellaan ajoissa myös henkilökunnan kanssa, ja kuunnellaan heidän ajatuksiaan asiasta.
Yrittämistä Jukka luonnehtii hauskaksi lajiksi, josta on mahdollisuus saada itselleen kohtuullinen elanto. Hän toteaa, että varsinkin pk-sektorilla yrittäminen voi olla monella tapaa mielekästä.
− Pienemmässä yrityksessä jokainen työntekijä tiedostaa oman työpanoksensa merkityksen ja on ehkä sitoutuneempaa toimintaan verrattuna tuhansien työntekijöiden suuryrityksiin.
Uusvanha yrittäjä myöntää, että hänellä on vielä oppimista uudesta alasta, mutta samalla mielessä on jo visioita toiminnan kehittämiseksi. Työlistalta löytyy muun muassa hallin uudelleenjärjestely ja uusien markkinointikanavien käyttöönotto. Yleisellä tasolla Jukka nimeää tavoitteekseen sen, että eläkeiän koittaessa hän voi siirtää yritystoiminnan terveenä toiselle yrittäjälle.
− Mutta tällä hetkellä päällimmäisenä on tunne siitä, että on hienoa olla mukana tässä läpinäkyvässä työssä!

Exit Business – Yritykset myyntikuntoon –hankkeelle tämän materiaalin on tuottanut Erja Eliala. Exit Business – Yrityksen myyntikuntoon –hankkeelle on myönnetty rahoitusta Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR) max. 60 %. ja kuntarahaa 40 % tukikelpoisista nettokustannuksista.

Hanke toteutettu ajalla 1.3.2017 – 28.2.2019. Lisätietoja hankkeesta https://itasavonuusyrityskeskus.fi/palvelut/exit-business-hanke/