Osuuskunta: yhteisöllinen ja joustava yritysmuoto

Osuuskunta on yritysmuoto, joka perustuu vahvasti yhteisöllisyyteen ja tasavertaisuuteen. Vaikka osuuskunnan voi perustaa yksinkin, se soveltuu parhaiten yrittäjille, jotka haluavat tehdä yhteistyötä.

Yritysmuoto on joustava: mukaan voi liittyä helposti jälkikäteen, osuuskunta voi valita uudet jäsenensä ja myös irtautuminen jäsenyydestä on vaivatonta.

Osuuskunnan perustamisessa ei ole minimipääomavaatimusta. Monet yrittäjät kokevat myös, että osuuskunnan rakenne rohkaisee innovointiin ja luovaan ongelmanratkaisuun, sillä päätöksenteossa korostuu jäsenten välinen yhteistyö ja kuuleminen.

Osuuskunnan ensisijainen tehtävä ei välttämättä ole voiton maksimointi. Vaikka taloudellinen vakaus on välttämätöntä, osuuskunnan tavoitteena voi olla myös yhteisölliset, sosiaaliset tai kulttuuriset päämäärät. Tämä tekee osuuskunnasta ihanteellisen vaihtoehdon yrityksen perustajille, jotka haluavat vaikuttaa yhteiskuntaan laajemmin kuin pelkästään taloudellisesti; monet osuuskunnat ovatkin yhteiskunnallisia yrityksiä. Lisäksi osuuskunnan rakenne voi helpottaa yrittäjyyden aloittamista, sillä se voi tarjota turvaverkon, jossa riskit jaetaan ja apua on saatavilla.

Mihin osuuskunta sopii parhaiten?

Osuuskunta on erityisen tehokas yritysmuoto silloin, kun ryhmä yrittäjiä, paikallisyhteisön jäseniä, kuluttajia tai ketä tahansa haluaa yhdistää voimansa saavuttaakseen yhteisen tavoitteen. Se soveltuu erityisen hyvin tilanteisiin, joissa perustajajäsenet haluavat työskennellä yhteisön eteen tasavertaisesti ja jakaa vastuut sekä edut tasaisesti.

Osuuskunnassa yhdessä tekemällä säästetään yksikkökustannuksia ja haetaan synergiaetuja. Myös sijaisjärjestelyt on helppoa hoitaa yhteisessä yrityksessä.

Osuuskunnat ovat myös tehokkaita työvälineitä yhteistyöhön muiden yritysten kanssa jo pidempään toimineille yrityksille. Niiden avulla voidaan yhdistää resursseja, tietämystä ja asiantuntemusta, jotta saavutetaan suurempia säästöjä, parempaa markkinointia ja vahvempaa neuvotteluvoimaa. Tämä on erityisen tärkeää kilpailutuksissa ja julkisissa hankinnoissa, joihin ei välttämättä päästä edes mukaan yksittäisinä yrityksin. Osuuskunnan avulla on mahdollista laajentaa liiketoimintaa ja saavuttaa uusia markkinoita yhteistyössä muiden saman alan toimijoiden kanssa. Tästä hyviä esimerkkejä ovat esimerkiksi kirjakauppiaiden Kipa Osuuskunta ja takkakauppiaiden Takkaketju-osuuskunta.

Palveluja sinne, mihin markkinat eivät niitä tuo

Osuuskunnat voivat toimia myös vastauksena markkinoiden epätäydellisyyksiin. Kun markkinat eivät tarjoa tarvittavaa palvelua tai tuotetta, osuuskunnat voivat täyttää tämän aukon. Esimerkkinä tästä ovat alueet, joille perinteiset teleoperaattorit eivät tarjoa laajakaistapalveluja. Kuituosuuskunnat voivat tarjota ratkaisun tähän ongelmaan. Samoin vesiosuuskunnat voivat tarjota palveluja alueille, joille perinteiset toimijat eivät näe kannattavaksi laajentua.

Edellyttää keskinäistä luottamusta

Osuuskunta on yhteisyritys ja useimmiten jäsenet toimivat osuuskunnassa tasavertaisina. Luottamusta lisää demokraattinen hallinto: kaikki jäsenet ovat päättämässä esimerkiksi hallituksen kokoonpanosta ja tekeminen on kaikille osallisille läpinäkyvää. On kuitenkin erittäin suositeltavaa, että jäsenten välille tehdään jäsensopimus, jossa sovitaan vastuista, oikeuksista ja velvoitteista osuuskuntaa ja muita jäseniä kohtaan.

Yhteenveto

Osuuskunta on joustava yritysmuoto, joka korostaa yhteistyötä ja yhteisöllisyyttä. Se sopii erityisesti niille, jotka haluavat jakaa vastuuta ja hyötyä synergiaeduista. Jos harkitset yrityksen perustamista ja arvostat yhteistyötä, osuuskunta voisi olla sinulle oikea valinta.

Lisää osuuskunnasta:
Osuuskunnan perustajan opas: perustajanopas.pellervo.fi
Pellervon Perustaisinko osuuskunnan -webinaaritallenteet YouTubessa.
KSL Opintokeskuksen Osku Podkussa Podcastit.

Kirjoittanut: Yritysasiantuntija Matti Ketola, Osuuskuntien Keskusjärjestö Pellervosta
Alkuperäisen tekstin löydät: https://uusyrityskeskus.fi/blogi/osuuskunta-yhteisollinen-ja-joustava-yritysmuoto/