Sivutoiminen yrittäjyys arjen voimavarana

Sivutoiminen yrittäjyys on ollut kasvussa jo usean vuoden ajan. Sivutoimiyrittäjä on usein palkansaaja, mutta myös esimerkiksi eläkeläiset ja opiskelijat perustavat sivutoimisia yrityksiä. Eläkeläisille se on yksi vaihtoehto jatkaa työntekoa, saada lisätuloa, hyödyntää osaamistaan ja lisätä kokonaisvaltaista hyvinvointia. Opiskelijat puolestaan voivat perustaa yrityksen opintojen ohessa, usein loppusuoralla opintoja. Se on hyvä mahdollisuus saada yrittäjäkokemusta ja edistää työelämään pääsyä. Osa siirtyykin päätoimiseksi yrittäjäksi opintojen päätyttyä.

Sivutoimiyrittäjyys sopii moneen tilanteeseen

Sivutoimiyrittäjyys sopii monenlaisiin tilanteisiin, mutta jokaisen on itse harkittava tarkkaan, onko se paras vaihtoehto kunkin elämäntilanteeseen. Kun suunnittelet sivutoimista yrittäjyyttä, on hyvä selvittää perusasiat muun muassa verotuksesta, vakuutuksista ja työttömyysetuuksista, mitä sivutoiminen yrittäjyys vaatii ja mihin se vaikuttaa. Esimerkiksi Yritys-Suomi-puhelinpalvelu neuvoo näissä asioissa puhelimessa ja verkossa. Joskus voi olla parempi lähteä suoraan päätoimiseksi yrittäjäksi. Lähtökohtana yrittäjyyteen on kuitenkin aina se, että sinulla on riittävä osaaminen ja tarpeeksi aikaa käytettävissäsi.

Palkansaajalle sivutoimisuus sopii, jos haluaa kokeilla yrittämistä ja saada arvokasta kokemusta sekä kokeilla liikeidean toimivuutta. Moni haluaa ainakin aluksi turvata toimeentulon palkkatulon kautta. Huomaa, että työnantaja voi edellyttää lupaa tai ilmoitusta sivutoimisesta yritystoiminnastasi. Sivutoiminen yrittäjyys sopii myös, jos tehtävä työ yrittäjänä on kausiluontaista tai kyseessä on erikoisosaaminen, jota ei juuri palkkatyönä voi tehdä. Jos olet työtön, vaihtoehtona voi olla myös kokeilla yrittäjyyttä 4 kuukautta työttömyysturvalla. Tästäkin lisätietoa antaa muun muassa Yritys-Suomi-puhelinpalvelu.

Tukiverkosto on tärkeä sivutoimiyrittäjällekin

Itsensä johtaminen on avainsana, jotta homma toimii ja sivutoimisuus antaa enemmän kuin ottaa. Vaikka sivutoimiyrittäjä toimii yleensä yksin, ei pidä unohtaa perhettä ja läheisiä, sillä heidän tukensa on tärkeää. Monesti yrittäjyys on tavalla tai toisella koko perheen juttu, toimit sitten yrittäjänä päätoimisesti tai sivutoimisesti.

Tällä hetkellä toimin itse palkkatyössä valtakunnallisessa Yritys-Suomi-puhelinpalvelussa ja samalla sivutoimisena yrittäjä. Järjestän yrityksessäni Metsämieli-hyvinvointiretkiä pienryhmille ja osana työyhteisöjen tyhy-päiviä. Ratkaisu sopii minulle. Olen aina tykännyt tehdä jotakin muuta työn ohessa, kehittää osaamistani ja itseäni. Sivutoimisena yrittäjänä voin määrittää itse minkä verran ja milloin teen töitä, palkkatyö on kuitenkin etusijalla. Palkkatyöni on puhelimessa ja koneen ääressä olevaa neuvontaa. Sivutoimisena yrittäjänä saan kohdata erilaisia ihmisiä kasvokkain ja olla luonnossa, joka on ehdottomasti voimavara omassa arjessa! Tunnen olevani etuoikeutettu ja kiitollinen, että voin toimia näin.

Kirjoittanut vastaavana yritysneuvojana Yritys-suomi-puhelinpalvelussa toimiva Tuula Kalpa.

Alkuperäisen tekstin löydät tuolta: https://uusyrityskeskus.fi/blogi/sivutoiminen-yrittajyys-arjen-voimavarana/