YEL ei tuota vain eläkettä – parannukset työtuloihin tuottavat turvaa laajasti

YEL-vakuutukselta vanhuuseläkkeelle siirtyneiden yrittäjien työeläkkeet ovat pienempiä kuin TyEL-vakuutukselta eläkkeelle siirtyneiden palkansaajien eläkkeet. Keskimäärin yrittäjien eläkkeet ovat noin 80 prosenttia palkansaajien eläkkeistä. Tämä tarkoittaa noin 400 euron eroa kuukausieläkkeessä.

Yrittäjän eläkevakuutusmaksu ja eläkkeen karttuminen määräytyy YEL-työtulon perusteella. Lain mukaan YEL-työtulo pitäisi määritellä yrittäjän työpanoksen arvoa vastaavaksi. Yrittäjien keskuudessa alivakuuttaminen, eli työpanoksen arvon määrittely liian alhaiseksi, on kuitenkin ollut yleistä.

Tilastojen mukaan eläkkeelle siirtyneillä yrittäjillä ja palkansaajilla eläketaso on pysynyt hyvin vakaana tarkasteluvuosina 2017–2021.Yrittäjien keskimääräinen eläke on noin 1 800 euroa ja palkansaajien noin 2 200 euroa.

Eroa eläkkeiden tasossa kuvaa hyvin se, että puolella YEL-vakuutukselta eläkkeelle jääneistä työ-eläke nousee korkeintaan samansuuruiseksi kuin TyEL-vakuutukselta eläköityneiden alimpaan eläkeneljännekseen kuuluvien eläke. Suhteellisesti tarkasteltuna keskimääräinen ero yrittäjien ja palkansaajien eläkkeissä on viidenneksen suuruinen.

Rahassa ilmaistuna neljänneksellä pienintä työeläkettä saavista yrittäjistä tämän eläkkeen määrä vuosina 2017–2021 jäi korkeintaan 1 000 euron tietämille. Palkansaajilla vastaava luku on noin 1 500 euroa. Erot eläkkeiden tasossa ovat pysyneet suhteellisen vakaina vuodesta toiseen.

Yrittäjyyden osuus työurasta pienentää eläkettä

Työuran pituus ei selitä eroa eläkkeiden tasossa, sillä sekä tarkastelussa olevat yrittäjät että palkansaajat ovat tehneet suunnilleen yhtä pitkän työuran. Tavallisella keskiarvolla mitaten työuraa on molemmissa ryhmissä kertynyt 39–40 vuotta ja mediaanilla vähän pitempäänkin.

Yrittäjien eläkkeiden tasoon vaikuttaa kuitenkin oleellisesti se, kuinka suuri osa kokonaistyöurasta on YEL-vakuutettua työuraa. Yleiskuvana on, että mitä suurempi osa kokonaistyöurasta on tehty YEL-vakuutuksen alaisena, sitä pienempi on työeläkkeen taso. Keskimäärin yrittäjille on kertynyt työuraa yrittäjänä 22 vuotta eli enemmän kuin puolet kokonaistyöurasta.

Niiden joukossa, jotka ovat tehneet 75 prosenttia tai enemmän työurastaan YEL-vakuutettuna, neljänneksellä kertynyt työeläke jää korkeintaan 800 euroon kaikkina tarkasteluvuosina. Koska eläkettä kertyy prosenttimääräisesti yhtä paljon palkka- ja yrittäjätyöstä, nämä yrittäjät ovat aivan ilmeisesti maksaneet koko työuransa hyvin pientä YEL-vakuutusta.

YEL-vakuutuksen laaja ja monipuolinen vaikutus

Vuoden 2023 alussa YEL-järjestelmää uudistettiin siten, että työtulon määrittelyperusteita täsmennettiin. Tämä on askel oikeaan suuntaan: kun työtulo vastaa paremmin yrittäjän työpanoksen arvoa, myös eläketurvaa kertyy yrittäjänä tehdystä työurasta enemmän.

Ei ole syytä myöskään unohtaa, että työtulo vaikuttaa vanhuuseläkkeen tason lisäksi myös muihin sosiaalietuuksiin, kuten sairauspäivärahoihin, työttömyysturvaan ja vanhempainetuuksiin. Alkavalle yrittäjälle sosiaalietuudet ovat usein konkreettisempia ja tärkeämpiä etuja kuin eläke.

Kirjoittanut: ekonomisti ja KTT, Satu Nivalainen, Eläketurvakeskuksesta
Alkuperäisen tekstin löydät: Uusyrityskeskus / YEL ei tuota vain eläkettä