ISUYK:n yritysneuvoja Katja Remes: uuden yrittäjän on kyettävä erottautumaan muista alan toimijoista

Korona ei ole vähentänyt kiinnostusta yrittäjyyteen. Pelkästään Savonlinnassa tämän vuoden tammi-kesäkuussa Itä-Savon Uusyrityskeskuksen kautta perustettujen yritysten määrä kasvoi 43 prosentilla edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.

Itä-Savon Uusyrityskeskuksen, ISUYK, yritysneuvoja Katja Remes toteaa olevansa tyytyväinen, että kynnys ryhtyä yrittäjäksi on madaltunut ja että yrittäjyydestä on tullut yksi työntekemisen muoto palkkatyön ohella.

– Nykyisin yrittäjyydenkin kohdalla voidaan puhua hybridiyrittäjyydestä, joka tarkoittaa sitä, että henkilö voi työuransa aikana toimia elämäntilanteensa mukaan joko kevyt-, sivutoimisena tai päätoimisena yrittäjänä.

Vaikka yrittämistä voidaan kutsua jopa trendiksi ja yrityksen perustaminen on tehty suhteellisen helpoksi, Remes kehottaa puntaroimaan omaa yritysideaa eri näkökulmista. Aivan ensimmäiseksi on hyvä pysähtyä miettimään, miten erottautua muista saman alan toimijoista.

– Oman tyylin löytäminen on tärkeää varsinkin pienyrittäjille. Tänä päivänä palveluissa keskeistä on asiakaslähtöisyys. Palveluksi ei riitä pelkkä työn suorittaminen, vaan on kyettävä toimimaan asiakkaan arvojen ja toiveiden mukaan.

Harkiten hyvä tulee

Yritysidean kirkastumisen jälkeen on aika miettiä kaikessa rauhassa yritysmuotoa ja arvioida tosiasioiden pohjalta, mikä olisi itselle se paras vaihtoehto.

– Yritysmuotojen moninaisuus voi hämmentää yrityksen perustamista suunnittelevaa. Pelkästään sivutoimisen yrittäjyyden muotoja on useita, ja vastoin yleistä luuloa, kevytyrittäjäkin voidaan luokitella yrittäjäksi.

Remes muistuttaa, että yrittäjän on syytä perehtyä myös riskeihin, joihin vaikuttaa yritysmuodon lisäksi se, minkälaisia investointeja yritystoiminnan aloittaminen vaatii.

– Jos yrittäjä myy lähinnä omaa osaamistaan ja työpanostaan, ovat riskit huomattavasti pienempiä ja yritysmuodonkin valinta on helpompaa.

Yrityksen perustamista suunnittelevaa Remes neuvoo keskustelemaan ideoistaan ulkopuolisen tahon, esimerkiksi Itä-Savon Uusyrityskeskuksen yritysneuvojan kanssa.

– Yrittäminen on ehdottomasti hyvä asia, jota ei tarvitse pelätä. Kun siihen liittyvät asiat käydään läpi yhdessä neutraalin toimijan kanssa, vältytään ikäviltä yllätyksiltä.

Remes lisää, että yhteyttä heihin voi ja kannattaa ottaa matalalla kynnyksellä. ISUYK:n sivuilta löytyy muun muassa IDEA-nappi, jonka kautta yhteyttä ottanut saa lyhyen analyysin yritysideansa mahdollisesta toimivuudesta.

– Meidän tehtävämme ei ole kuitenkaan tehdä päätöksiä ihmisten puolesta, vaan jaamme tietoa päätöksen tueksi. Tavoitteenamme on varmistaa yritysideoiden toteuttamiskelpoisuus ja taloudellinen kannattavuus.

 

Teksti ja kuva: Erja Eliala