Juristin top 5 + 1 vinkkiä tuoteturvallisuuteen

Ensi vuonna tulee täyteen 15 vuotta Tukesissa. Näinä vuosina ehkä kaikkein yleisin kohtaamani kysymys on: Kuinka voin varmistautua siitä, että tuotteeni täyttää sitä koskevat vaatimukset?

Täysin vedenpitävää keinoa ei valitettavasti ole. Riskiä siitä, että tuote osoittautuu vaatimustenvastaiseksi ja pahimmillaan vaaralliseksi, voi kuitenkin merkittävästi pienentää ennakoimalla. Erittäin hyvä lähtökohta on, että tiedät mitä olet myymässä ja mitkä vaatimukset sitä koskevat. Tämä on valitettavasti hieman työläs vaihe, eikä ole olemassa julkisin varoin kustannettua palvelua josta saisi räätälöidyn vastauksen.

Mistä siis saa tietoa eri tuotteita koskevista vaatimuksista?

1. Toimivaltaisen viranomaisen verkkosivuilla on yleensä koottuna perustietoa tuoteryhmää koskevista vaatimuksista. Tukesin verkkosivuille on koottu suuntaa antava lista eri tuoteryhmien suhteen toimivaltaisista viranomaisista: Kuka valvoo mitäkin? | Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes).

2. Toimitusketjun eri toimijoilla on erilaisia velvollisuuksia. Tukes on perustanut oppimisympäristön, Kampuksen, jolla voi itsenäisesti opiskella tiettyjä tuote- ja palveluryhmiä koskevia vaatimuksia ja yrityksen velvoitteita syvällisemmin. Kampusta kehitetään jatkuvasti.

3. Koska valtaosa tuotelainsäädännöstämme on peräisin suoraan tai epäsuorasti EU:sta, varsinainen kultakaivos on komission verkkosivut, jotka koskevat harmonisoituja standardeja.

Näillä sivuilla on myös linkit eri tuoteryhmien omille sivuille. Sivusto ei kuitenkaan kata kaikkia mahdollisia tuoteryhmiä.

4. Ethän ole sisäänostamassa jo valmiiksi vaaralliseksi todettua tuotetta? Minkälaisia riskejä eri tuotteisiin liittyy? Viranomaiset, EU:n komissio ja OECD julkaisevat tietoa tuotteista, jotka on todettu vaarallisiksi. Kannattaa tutkailla, millaisia riskejä vastaavissa tuotteissa on todettu ja välttää samoja virheitä.

5. Entä jos kuitenkin on päässyt myyntiin vaarallinen tuote, miten tulee menetellä? Palautusmenettelyn eli takaisinvedon toteuttamisesta ohjeita saa toimivaltaiselta viranomaiselta. Huomaa, että yrityksellä on usein jopa velvollisuus ilmoittaa viranomaiselle. Tukesin verkkosivuilta ohjeet löytyvät täältä: Vaarallinen tuote | Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes). Kannattaa seurata myös jo yllä mainittuja Safety Gate:n sivuja, sillä 13.12.2024 tulee sovellettavaksi EU:n uusi tuoteturvallisuusasetus, jossa säädetään vaatimuksia tuotteiden palautusmenettelylle ja siitä ilmoittamiselle.

+1. CE-merkintä ei ole viranomaisen antama hyväksyntä! CE-merkintää ei saa olla sellaisissa tuotteissa, joihin EU:n lainsäädäntö ei sitä edellytä. Katso tuoteryhmät, joihin EU:n lainsäädäntö vaatii CE-merkinnän täältä.

Kirjoittanut: Pipsa Korkolainen, Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) johtava asiantuntija
Alkuperäisen jutun löydät: https://uusyrityskeskus.fi/blogi/juristin-top-5-1-vinkkia-tuoteturvallisuuteen/