Rahoitusta yrityksen kasvulle työeläkeyhtiö Elosta

Yrityksen toiminnan laajentamiseen investoinneilla tai yrityskaupalla tarvitaan usein lainarahoitusta. Rahoituskokonaisuutta suunniteltaessa kannattaa muistaa myös työeläkeyhtiö Elon tarjoamat rahoitusvaihtoehdot.

Elo voi rahoittaa kannattavia, toimintansa vakiinnuttaneita yhtiöitä, joiden kolmen viimeisen tilikauden kumulatiivinen tulos on positiivinen.

Investointien rahoittaminen

Oikea-aikaisella investoinnilla voidaan esimerkiksi mahdollistaa uusien toimintojen avaaminen tai tuotannon tehostaminen. Osa investointien vaatimasta pääomasta saadaan yrityksen tulorahoituksella, mutta useimmissa tapauksissa suurin osa pääomasta haetaan rahoittajilta.

Työeläkeyhtiö Elo voi osallistua yrityksen investointien rahoitukseen yhdessä pankin tai muun rahoittajan kanssa. Rahoitettavia investointeja voivat olla esimerkiksi kone- ja laitehankinnat, toimitilat tai tutkimus- ja tuotekehitysinvestoinnit.

Yrityskauppojen ja omistajavaihdosten rahoittaminen

Yrityskaupan avulla yritys voi esimerkiksi laajentaa toimintaa maantieteellisesti, hankkia uutta osaamista tai monipuolistaa tarjontaa. Yrityskauppa toteutetaan joko osake- tai liiketoimintakaupalla. Omistajanvaihdoksessa esimerkiksi yrityksen toimiva johto ostaa perustamalleen yhtiölle yrityksen omistajilta sen osakekannan tai vaihtoehtoisesti yrityksen liiketoiminnan.

Elo on aktiivisesti mukana yrityskauppojen ja omistajanvaihdoksien toteutuksissa yhdessä pankkien tai muiden rahoittajien kanssa. Elon tarjoaman rahoituksen edellytyksenä on, että kaupasta on laadittu luotettava suunnitelma ja yhtiön liikevaihto on yrityskaupan jälkeen vähintään miljoona euroa. Rahoituksen vakuudet sovitaan tapauskohtaisesti.

Kasvun ja kansainvälistymisen rahoittaminen

Työeläkeyhtiö Elo voi olla rahoittajana mukana esimerkiksi uusien tuotteiden, palveluiden tai tuotantomenetelmien kehittämisessä ja käyttöönotossa tai toiminnan laajentamisessa uusille markkinoille.

Toiminnan laajentaminen kansainvälisille markkinoille lisää usein yrityksen käyttöpääoman tarvetta ja voi edellyttää panostuksia esimerkiksi markkinointitutkimuksiin, messuihin, käännöksiin ja sertifiointeihin. Lisäksi kansainvälistyminen voi vaatia lisäinvestointeja koneisiin ja laitteisiin sekä työntekijöihin.

Elo voi osallistua yrityksen kasvun tai kansainvälistymisen rahoitukseen yhdessä pankkien tai muiden rahoittajien kanssa. Lue lisää Työeläkeyhtiö Elon tarjoamista rahoitusvaihtoehdoista.

Kirjoittanut: Rahoituspäällikkö Pekka Kiili, Työeläkeyhtiö Elosta.

Alkuperäisen tekstin löydät: uusyrityskeskus / rahoitusta yrityksen kasvulle työeläkeyhtiö elosta