Uusien yritysten perustannasta ja omistajanvaihdoksista vuonna 2023 Savonlinnan alueella

Vuoden 2023 toimintamme tuloksia – aloittavien yrittäjien, päätoimisen liiketoiminnan käynnistysvaiheessa sekä omistajanvaihdostilanteissa olevien yritysten osalta on koottu tähän tiedotteeseen.

Käynnistysvaiheessa olevien yrittäjien/yritysten neuvonta

Vuonna 2023 aloittavien yrittäjien ja käynnistämisvaiheessa olevien yritysten valmennusta sai kauttamme 214 asiakasta. Määrä on lähes kaksinkertainen, liki sata asiakasta enemmän, edelliseen vuoteen verrattuna. Henkilö- ja yrityskohtaisia neuvontatapahtumia oli 733 ja näiden lisäksi tulee käynnistämisvaiheessa olevien (0-2 v.) yritysten kontaktoinnit. Nousua on edistänyt panostuksemme käynnistämisvaiheessa olevien yritysten tavoittamiseksi ja yleisen kiinnostuksen lisääntyminen yrittäjyyttä kohtaan (epävarma talous- ja työllisyystilanne lisäävät yrittäjyyden vetovoimaa).

”Asiakasmäärämme kasvoi viime vuonna reilulla kolmanneksella ja tavoitimme paljon uusia asiakkaita kaikissa asiakasryhmissämme. Neuvonnan tarve luonnollisesti lisääntyy haastavina aikoina; punnitaan pidempään liikeideaa ja sen kannattavuutta, tehdään tarkemmat suunnitelmat ja varasuunnitelmat, kartoitetaan eri rahoitusvaihtoehtoja ja niiden yhdistelmiä, kerätään henkilökohtaista rohkeutta ja riskisietokykyä sekä pyritään keräämään heikkojakin signaaleja ympäristöstä tulevaisuuden näkymien kartoittamiseksi. Mm. näissä asioissa olemme voineet olla asiakkaidemme apuna yli 700 kertaa viime vuoden aikana”. Kertoo toimitusjohtaja-yritysvalmentaja Katja Remes.

Toiminta-alueellamme (Savonlinna, Sulkava, Enonkoski) rekisterintiin kaupparekisteriin 163 uutta yritystä (pl. alkutuotanto, yhtiömuodon vaihdokset, kiinteistöosakeyhtiöt). Määrä on liki 11 % enemmän kuin vuonna 2022. (Vrt. Koko vuodelta ei valtakunnallisia tilastoja ole vielä käytettävissä, mutta alkuvuonna perustettujen määrä oli n. 4 % laskussa koko maata tarkasteltaessa.) ISUYK:n asiakkaita perustaneista oli 69 (42 %). Havaintona näistä muutoin perustetuista yrityksistä nostan esille vahvan sarjayrittäjyyden kasvun. Moni näistä yrityksistä oli perustettu jo yrittäjänä toimivien tahojen toimesta. Tämä ilmiö kannattaa huomioida myös siinä mielessä, että yrityksen kasvu ei välttämättä tapahdu yhden y-tunnuksen sisällä vaan toiminnan laajentumista varten perustetaan uusia yrityksiä.

Uusiin yrityksiin arvioidaan syntyneen yhteensä reilut 200 uutta työpaikka (yrittäjä/yrittäjät mukaan lukien), mistä noin puolet ISUYK:n asiakkaiden perustamiin yrityksiin. Asiakasyritystemme käynnistämisvaiheen investointien määräksi on arvoitu 1,8 milj. euroa.

Kevytyrittäjyys

Kaupparekisteriin rekisteröityjen yritysten lisäksi useat henkilöt toimivat ns. kevytyrittäjinä. Uusia y-tunnuksellisia kevytyrittäjiä on tullut 39 ja ilman omaa y-tunnusta eli laskutusfirmojen y-tunnuksella operoivien määrä on edelleen lisääntynyt arviomme mukaan useilla kymmenillä. Yrittäjyyden uudet muodot ovat suosittuja ja sivutoiminen yrittäjyys on kasvanut kaikissa ikäryhmissä ja erilaisissa elämäntilanteissa.

Yritysten omistajanvaihdokset

Vuonna 2023 olimme mukana 19:ssä yrityksen omistajanvaihdoksessa. Määrä on hieman matalampi pariin edelliseen vuoteen verrattuna. Omistajanvaihdosprosesseissa/-neuvonnassa mukana oli kuitenkin sama määrä yrityksiä kuin aikaisempina vuosina (n. 100 yritystä vuosittain). Pienempi osuus prosesseista vain päätyi omistajanvaihdokseen vuonna 2023 ja suuremman osan kanssa jatkamme edelleen työtä vaihdoksen onnistumiseksi.

Toteutuneiden omistajanvaihdosten myötä alueella on arvioitu säilyneen 60 työpaikkaa ja niihin kytkeytyneen investointeja 2,1 miljoonan euron arvosta.

Omistajanvaihdosneuvonnan tarve ei ole vähentynyt vaan päinvastoin, haastavina aikoina onnistuneiden omistajavaihdosten eteen on tarvittu ja tarvitaan entistä enemmän panostuksia. Omistajanvaihdosten toteutuminen on alueellemme jatkossakin merkittävä tekijä mm. verokertymän, investointien, työllisyyden kun palvelutarjonnan säilymisen näkökulmista.

”Kiinnostuksen lisääntymisestä ostettavia yrityksiä/liiketoimintoja kohtaan on hiljaisemman loppuvuoden jälkeen nähtävissä, joten myyntiä pohtivien yrittäjien kannattaa nyt edistää asiaa – omistajanvaihdokset ovat joka tapauksessa melko pitkiä prosesseja.” sanoo Remes.

Muuta toiminnastamme

Asiakkailtamme saatu palaute on ollut pääasiassa positiivista; arvosana 4,84 (asteikolla 1–5) sekä suositteluindeksi NPS 94,7.

Seuraavista viestintäkanavistamme löydät lisätietoja meistä ja palveluistamme:

Kotisivut: https://itasavonuusyrityskeskus.fi/
Instagram: https://www.instagram.com/itasavonuusyrityskeskus/
Facebook: https://www.facebook.com/isuyk
Linkedin: Itä-Savon Uusyrityskeskus ry: Company Page Admin | LinkedIn
Youtube: Itä-Savon Uusyrityskeskus – YouTube

Itä-Savon Uusyrityskeskus ry:n palvelut ovat myös vuonna 2024 käytettävissä savonlinnalaisille, enonkoskelaisille ja sulkavalaisille yrittäjyyttä suunnitteleville henkilöille sekä yrittäjyyden käynnistys- ja omistajanvaihdostilanteissa oleville yrittäjille maksutta, luottamuksellisena ja asiantuntevien yritysneuvojiemme tuottamana.

Kirjoittanut: Katja Remes, Itä-Savon Uusyrityskeskus ry:n toimitusjohtaja-yritysvalmentaja